Perscommuniqué - Working Paper 237

Handel in diensten versus handel in goederen: Zijn ze hetzelfde?

In deze paper wordt voor het eerst een kwalitatieve en kwantitatieve vergelijking gemaakt tussen de handel in diensten en de handel in goederen op bedrijfsniveau voor hetzelfde land. Eerst spitsen we ons toe op statische kenmerken van de handel, zoals participatiegraden, bedrijfskenmerken, heterogeniteit, concentratie en handelsvariatie. Ten tweede gaan we in op dynamische aspecten, met de klemtoon op toetreding tot en uittreding uit de markt, het voortbestaan van bedrijven en de groeistrategie. Enerzijds wijzen onze resultaten op kwalitatieve gelijkenissen tussen het diensten- en het goederenverkeer op bedrijfsniveau, wat doet vermoeden dat heterogene handelsmodellen een goed uitgangspunt kunnen zijn voor de analyse van het dienstenverkeer. Anderzijds leggen we de nadruk op de aanzienlijke verschillen in kwantitatieve termen en in bepaalde van de voornaamste eigenschappen, die de huidige handelsmodellen voor nieuwe uitdagingen stellen.