Perscommuniqué - Working Paper 224

Asymmetrische informatie in kredietmarkten, cycli van de financiële hefboom van banken en macro-economische dynamiek

De paper voegt een probleem van moral hazard tussen banken en deposanten zoals in Gertler en Karadi (2011) toe aan een dynamisch stochastisch algemeen evenwichtsmodel met een probleem van costly state verification tussen ondernemers en banken zoals in Bernanke, Gertler en Girlchrist (1999, BGG). Deze wijziging versterkt de reactie van de externe financieringkosten en de economie als geheel op monetairbeleids- en productiviteitsschokken. Ze stelt het model in staat de volatiliteit en correlatie van de externe financieringskosten met de output te toetsen aan de financiële hefboom van banken, ondernemingen, alsook aan andere variabelen van VS-gegevens, beter dan een model van het BGG-type dat zou doen. Een redelijk gekalibreerde simulatie van een schok op de balans van de banken levert een neergang op die van dezelfde grootteorde is als de 'Grote Recessie'.