Perscommuniqué - Working Paper 218

Het economisch belang van de luchtvaart en de luchthavenactiviteiten in België – Verslag 2009

Deze Working Paper evalueert het economisch belang van de luchtvaartsector in België in termen van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en investeringen tijdens de periode 2007 - 2009. De studie is een update van een analyse die de Bank in 2009 heeft gemaakt (Working Paper No. 158). De luchtvaartsector onder beschouwing omvat niet enkel de activiteiten die rechtstreeks met de luchtvaart verbonden zijn maar eveneens alle andere activiteiten op de sites van de zes Belgische luchthavens (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Kortrijk, Luik, Oostende). De directe en indirecte effecten van de sector worden geraamd op basis van micro- (hoofdzakelijk afkomstig van de Balanscentrale) en macro-economische (afkomstig van het Instituut voor Nationale Rekeningen) gegevens. De studie analyseert eveneens de sociale balans en bepaalde financiële ratio’s op basis van de gegevens van de Balanscentrale.