Perscommuniqué - Working Paper 217

De ontwikkeling van Alexandre Lamfalussy's opvattingen over het internationaal en Europees monetair stelsel (1961-1993)

De oprichting van het Europees Monetair Instituut (EMI), de voorloper van de Europese Centrale Bank, op 1 januari 1994, was een mijlpaal in het proces van de Europese monetaire integratie. Deze paper belicht het werk van Alexandre Lamfalussy, de eerste president van het EMI, in verband met het internationaal en Europees monetair stelsel. Lamfalussy bouwde een loopbaan uit op drie terreinen: als privébankier, als centrale bankier en als academicus. Deels onder invloed van Robert Triffin toonde Lamfalussy al spoedig belangstelling voor internationale monetaire aangelegenheden. Deze paper analyseert zijn ideeën over het internationaal monetair stelsel en de Europese monetaire integratie, met inbegrip van zijn bijdragen aan het Rapport Delors, dat het kader schetste voor de Europese monetaire unie. De paper berust in belangrijke mate op onderzoek van archiefstukken van Lamfalussy bij de Bank voor Internationale Betalingen en de notulen van de vergaderingen van het EEG-Comité van presidenten. De paper bevat niet alleen een analyse van Lamfalussy's opvattingen over de Europese monetaire integratie, maar verschaft ook een essentieel inzicht in de Weltanschauung en de denkwijze van de Europese centrale bankiers in deze periode.