Perscommuniqué - Working Paper 216

Verti-zontale differentiatie in monopolistische concurrentie

published in CEPR Discussion Paper No 8752

De recente beschikbaarheid van handelscijfers op bedrijfs-product-landniveau vereist een nieuwe generatie modellen aan de hand waarvan de grote verscheidenheid die uit de waarnemingen naar voren komt, ten nutte kan worden gemaakt. “Door het ontwikkelen van een model van monopolistische concurrentie waarin de preferentie van de consument voor elk product kan verschillen, tonen wij aan hoe de heterogeniteit van de smaak van de consumenten interacteert met de kwaliteit en de kosten en aldus een nieuwe reeks voorspellingen genereert. Indien we ons model toepassen op een uniek micro-niveau gegevensbestand over Belgische exporteurs die beschikken over product- en afzetmarktinformatie, stellen we vast dat heterogeniteit in de smaak van de consumenten het ontbrekende ingrediënt is in de bestaande monopolistische modellen die noodzakelijk zijn om de waargenomen gegevenspatronen te verklaren.