Perscommuniqué - Working Paper 214

Effecten van de internationale handel op de loonstructuur: Indicaties uit een kleine open economie

In de afgelopen decennia is de handel tussen geïndustrialiseerde landen en tussen hoge- en lageloonlanden toegenomen. Deze belangrijke verandering deed vragen rijzen over de wijze waarop de internationale handel de arbeidsmarkt beïnvloedt. In dit licht beoogt deze paper na te gaan welke invloed de internationale handel heeft op de loondispersie in een kleine open economie. Het is een van de weinige papers die: i) gematchte werkgever-werknemergegevens gebruikt om de loonverschillen tussen sectoren te berekenen en gedesaggregeerde panelgegevens op het niveau van de sector teneinde de gevolgen van veranderingen inzake uitvoer en invoer op de wijzigingen inzake loonverschillen te onderzoeken, ii) het effect van de invoer naar gelang van het land van herkomst onderzoekt. Aan de uitvoerzijde tekenen we een positief effect van de invoer op de lonen in de sector op. Uit de resultaten blijkt ook dat invoerpenetratie van lageloonlanden significante en negatieve gevolgen heeft voor de loonverschillen tussen de bedrijfstakken, terwijl de invoer uit hogeloonlanden een meer ambigu effect op de loonstructuur lijkt te hebben. De resultaten duiden erop dat de handel met lage- en hogeloonlanden een verschillend effect sorteert op de loonverschillen tussen de bedrijfstakken.