Perscommuniqué - Working Paper 211

Toetreding van bedrijven, inflatie en het monetair transmissiemechanisme

Deze paper schat een conjunctuurmodel met endogene toetreding van bedrijven door het matchen van impulsreacties op een monetairbeleidsschok in Amerikaanse gegevens. Ons VAR-model omvat netto-bedrijfsoprichtingen, winsten en markups. We beoordelen twee kanalen via welke de toetreding van bedrijven het monetairbeleidsproces kan beïnvloeden. Door het concurrentie-effect maakt de komst van nieuwe toetreders de vraag naar bestaande goederen elastischer en vermindert derhalve de gewenste markups en prijzen. Door het variatie-effect doet de grotere toetreding van bedrijven en producten het consumptienut toenemen en vermindert aldus de kosten van levensonderhoud. Dat impliceert hogere markups en via de nieuw-Keynesiaanse Phillipscurve een lagere inflatie. Hoewel het voorgestelde model erin slaagt de opgetekende dynamiek te matchen, genereert het een ontoereikende volatiliteit van markups en winsten. Ramingen van standaardparameters worden niet significant beïnvloed door de invoering van de toetreding van bedrijven. Onze resultaten ondersteunen het variatie-effect; we vinden echter geen aanwijzingen voor het concurrentie-effect.