Perscommuniqué - Working Paper 194

De handel met China en het verbeteren van de vaardigheden: Resultaten op basis van Belgische gegevens op bedrijfsniveau

published as CEPR Discussion Paper n° 8188.

We gebruiken Belgische gegevens op bedrijfsniveau tijdens de periode 1996-2007 om een analyse te maken van de gevolgen van de invoer uit China en andere lagelonenlanden voor de bedrijfsgroei, de bedrijfsexit en het verbeteren van de vaardigheden in de verwerkende nijverheid. Daartoe gebruiken we zowel de invoer op het niveau van de bedrijfstak als op bedrijfsniveau naar land van herkomst en maken een onderscheid tussen uitbesteding op bedrijfsniveau van eindproducten ten opzichte van intermediaire input. De resultaten wijzen erop dat zowel de invoerconcurrentie op het niveau van de bedrijfstak als de uitbesteding op bedrijfsniveau aan China de werkgelegenheidsgroei van de bedrijven verminderen en aanleiding geven tot het verbeteren van de vaardigheden. De invoer op het niveau van de bedrijfstak sorteert daarentegen geen effect op het blijven voortbestaan van de Belgische bedrijven, terwijl de uitbesteding van eindproducten op bedrijfsniveau aan China zelfs de kansen van het voortbestaan van de bedrijven verhoogt. Wat het verbeteren van de vaardigheden betreft, zijn de gevolgen van de invoer uit China groot. De invoerconcurrentie van China tekent voor 42% (20%) van de toename van het aantal geschoolde werknemers (werknemers niet werkzaam in de productie) in de Belgische verwerkende nijverheid tijdens de door ons onderzochte periode, maar die effecten, alsook het werkgelegenheidsreducerende effect, doen zich vooral voor in lowtechindustrieën. De uitbesteding op bedrijfsniveau aan China verklaart voorts een geringe maar significante toename van het aantal niet in de productie werkzame personen. Die wijziging van de werkgelegenheidsstructuur strookt met voorspellingen van offshoring models en met wat Schott (2008) "moving up the quality ladder" noemt. Al die resultaten blijven gelden met een IV-raming.