Perscommuniqué - Working Paper 181

Empirische gegevens in verband met de geaggregeerde effecten van verwachte en onverwachte Amerikaanse fiscale-beleidsschokken

De auteurs verschaffen empirische bevindingen in verband met de dynamische effecten van wijzigingen inzake verschuldigde belastingen in de Verenigde Staten. We maken een onderscheid tussen onverwachte en verwachte fiscale hervormingen aan de hand van een timingconventie. We tonen aan dat vooraf aangekondigde maar nog niet in werking getreden belastingverlagingen aanleiding geven tot een daling van de productie, de investeringen en het aantal gewerkte uren, terwijl de reële lonen stijgen. Daarentegen zijn er geen significante anticipatie-effecten op de geaggregeerde consumptie. De invoerde belastingverlagingen hebben, ongeacht hun timing, expansieve en blijvende effecten op de productie, de consumptie, de investeringen, het aantal gewerkte uren en de reële lonen. Zoals aangetoond, zijn de resultaten zeer robuust. We betogen dat fiscale schokken empirisch belangrijke impulsen vormen voor de Amerikaanse conjunctuurcyclus, en dat de anticipatie-effecten belangrijk zijn geweest gedurende verschillende fasen van de conjunctuurcyclus.