Perscommuniqué - Working Paper 179

Blijven, wegvallen of overschakelen: de gevolgen van bankenfusies voor kleine bedrijven

Om de gevolgen van bankenfusies voor kleine bedrijven te onderzoeken moet een onderscheid worden gemaakt tussen kredietnemers met enkelvoudige versus meervoudige bankrelaties en tussen de drie alternatieven inzake kredietrelaties, namelijk “blijven”, “wegvallen” en “overschakelen”. Kredietnemers met enkelvoudige relaties die “overschakelen” naar een andere bank na een fusie zullen hiervan minder schade ondervinden dan de bedrijven waarvan de relatie “wegvalt” en niet wordt vervangen. Aan de hand van Belgische gegevens kan worden vastgesteld dat kredietnemers met een enkelvoudige relatie tot een bank die het doelwit is van een overname vaker worden geconfronteerd met het wegvallen van hun bankrelatie dan andere debiteuren. De resultaten van de bedrijven na de fusie worden geanalyseerd. Hieruit blijkt dat vele debiteuren waarvan de bankrelatie met de overgenomen bank wegvalt worden geschaad door de fusie. Kredietnemers met een meervoudige relatie ondervinden minder nadeel, aangezien ze zich beter kunnen indekken tegen het stopzetten van bankrelaties.