Perscommuniqué - Working Paper 176

Over de oorsprong van de macroprudentiële benadering van financiële stabiliteit door de Bank voor Internationale Betalingen: Alexandre Lamfalussy en financiële kwetsbaarheid

Onder de internationale beleidsinstellingen staat de Bank voor Internationale Betalingen bekend voor haar gevoeligheid ten opzichte van financiële stabiliteit. Typisch voor de BIB is haar aandacht voor de "macroprudentiële" dimensie van financiële stabiliteit. De macroprudentriële benadering van de Bank trad voor het eerst op de voorgrond in het Cross Report uit 1986. Daarin werd het macroprudentiële domein omschreven als "de veiligheid en de robuustheid van het ruime financiële systeem en het betalingsmechanisme ". In deze paper wordt betoogd dat Lamfalussy, die van 1976 tot 1993 bij de BIB was, een essentiële rol gespeeld heeft bij het uitwerken van de benadering van financiële stabiliteit door de BIB. Karakteristiek voor Lamfalussy zijn een ruime macro-economische zienswijze en het accent op de systemisch belangrijke financiële instellingen, waarbij het in gebreke blijven van individuele instellingen een bedreiging vormt voor het gehele financiële systeem. Lamfalussy is van oordeel dat de micro- en macroprudentiële dimensies van de financiële stabiliteit elkaar overlappen. Deze paper schetst de analyse van Lamfalussy van financiële kwetsbaarheid en gaat in op de oorzaken van zijn gevoeligheid daarvoor. Enkele van de belangrijkste elementen waren: een "Keynesiaanse" Weltanschauung" (dat een markteconomie niet voldoende zelfcorrigerend is), de klemtoon van Dupriez (zijn professor in Leuven) op cycli, de ervaring van Lamfalussy zelf als commercieel bankier, de betrokkenheid van de BIB bij problemen van financiële stabiliteit, vooral de schuldencrisis in Latijns-Amerika van 1982-83, en onderzoek in de centrale-bankwereld met betrekking tot financiële innovaties in het begin van de jaren tachtig.