Perscommuniqué - Working Paper 174

Hoe zijn lonen en prijzen van bedrijven met elkaar verbonden: enquêtegegevens in Europa

Deze paper stelt nieuwe gegevens voor met betrekking tot de wijze waarop Europese bedrijven de prijzen en lonen aanpassen en inzake de mate van nominale rigiditeiten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een unieke reeks van gegevens die werden verzameld met een enquête op bedrijfsniveau. De enquête werd uitgevoerd in een groot aantal landen en in verscheidene sectoren. Uit deze gegevens worden verschillende conclusies getrokken. De bedrijven passen de lonen minder frequent aan dan de prijzen: gemiddeld blijven de lonen gedurende zowat 15 maanden onveranderd, tegen ongeveer 10 maanden voor de prijzen. De mate van prijsstarheid verschilt aanzienlijk tussen de sectoren en is sterk afhankelijk van economische factoren, zoals de concurrentiedruk, de blootstelling aan buitenlandse markten en het aandeel van de loonkosten in de totale kosten. Landenspecifieke eigenschappen, meestal met betrekking tot de institutionele context van de arbeidsmarkt, zijn dan weer relevanter voor het patroon van de loonaanpassingen. Deze laatste zijn ook in ruime mate tijdafhankelijk, aangezien de bedrijven de loonveranderingen doorgaans concentreren in een specifieke maand, meestal januari in het gros van de landen. Loon- en prijsveranderingen houden verband met elkaar op microniveau en er is een relatie tussen loon- en prijsstarheid.