Perscommuniqué - Working Paper 173

Evaluatie van een monetair conjunctuurmodel met werkloosheid voor het eurogebied

Deze paper raamt een middelgroot stochastisch algemeen evenwichtsmodel (DSGE) met frictiewerkloosheid door model- en gegevensspectra op elkaar af te stemmen. Schokken in de prijsmarkup blijken de voornaamste oorzaak van conjunctuurschommelingen in het eurogebied te zijn. De determinerende factoren voor de verspreiding van die verstoringen zijn een hoge mate van prijsindexatie en een aanhoudende reactie van de monetaire politiek op de van de doelstelling afwijkende inflatie.