Perscommuniqué - Working paper 171

Een algemene beoordeling van de graad van prijsstarheid - resultaten die blijken uit de conjunctuurenquête van de NBB

In deze paper ramen we de graad van prijsstarheid in België aan de hand van de Conjunctuurenquête van de NBB. In vergelijking met soortgelijke empirische denkoefeningen gebaseerd op consumptie- of producentenprijsgegevens, biedt de gebruikte verzameling van microgegevens de mogelijkheid om het grootste gedeelte van de Belgische economie te bestrijken in één enkele denkoefening, en resulteert ze derhalve in een betere raming van de globale graad van prijsstarheid. Uit onze ramingen blijkt dat 19,2% van de prijzen elke maand wordt veranderd. De verwerkende nijverheid en de handel worden gekenmerkt door een prijsveranderingsfrequentie van om en bij 24,5%. De bouwnijverheid onderscheidt zich door een prijsveranderingsfrequentie van nagenoeg 20,5%, en de B2B-dienstensectoren worden gekenmerkt door een prijsveranderingsfrequentie van bijna 9%. Uit econometrische analyses van de determinanten van de sectorale frequentie van de prijsveranderingen blijkt enerzijds dat de kostenstructuur de belangrijkste verklarende variabele is van de sectorale verschillen. Anderzijds stellen we vast dat de binnenlandse concurrentie geen verklaring lijkt te bieden voor een teveel of tekort aan prijsveranderingen op sectoraal niveau.