Perscommuniqué - Working paper 168

Foutieve modelspecificatie, learning en de loskoppeling tussen de wisselkoers en zijn fundamenten

published in the B.E. Journal of Macroeconomics Vol. 9, Issue 1 (Topics), Article 13, April 2009

Modellen op basis van rationele verwachtingen kunnen de loskoppeling tussen de wisselkoers en de macro-economische fundamentals niet verklaren. In overeenstemming met enquêteresultaten omtrent het gedrag van valutahandelaren, introduceren we foutieve modelspecificatie en learning in een standaard monetair model. De subjecten gebruiken eenvoudige voorspellingsregels op basis van beperkte informatie. Ze krijgen informatie over de parameters en de resultaten van verschillende modellen en kunnen overschakelen van de ene voorspellingsregel op een andere. We berekenen de impliciete VS-VK wisselkoers voor de periode na Bretton Woods en tonen aan dat de excessieve volatiliteit van het wisselkoersrendement kan worden gereproduceerd met lage waarden van de learning gain. Beide veronderstellingen, foutieve specificatie en learning, zijn nodig om tot dit resultaat te komen. De impliciete correlaties met de fundamentals zijn evenwel hoger dan in de gegevens. Het introduceren van meer vertragingen in het model doet de balans van onze bevindingen licht overhellen naar de rationele verwachtingen en weg van de learning-hypothese.