Perscommuniqué - Working paper 165

Inzicht in de inflatiedynamiek: Een stand van zaken

In deze paper worden de recente vorderingen in de literatuur over de inflatiedynamiek samengevat. Dit is een zeer productief onderzoeksterrein geweest als gevolg van de ontwikkeling van het zogenoemde nieuw-Keynesiaans model en de beschikbaarheid van nieuwe macro-economische en micro-economische gegevens. Toch blijven er nog een aantal problemen bestaan. Met name het belang van tijdelijke prijsverlagingen voor de inflatiedynamiek en de kenmerken van de informatie die door prijszetters bij het nemen van beslissingen inzake prijsaanpassingen wordt gebruikt blijven nog onopgelost.