Perscommuniqué - Working paper 162

Jobcreatie en jobdestructie in België

De paper beschrijft de banenstromen in België, berekend aan de hand van microgegevens op bedrijfsniveau die afkomstig zijn van de sociale balansen die de ondernemingen elk jaar bij de Nationale Bank van België moeten neerleggen. Het onderzoeksdomein is zeer ruim: het omvat alle industrietakken en commerciële diensten. De paper draagt bij tot de bestaande literatuur door de analyse van een lange periode van 1998 tot 2006, die zowel opgaande als neergaande conjunctuurfasen in de Belgische economie omvat. Op basis van de gegevens van de sociale balansen kon bovendien, naast met de heterogeniteit van de bedrijven, rekening worden gehouden met die van de werknemers: de banenstromen konden worden opgesplitst volgens het socio-professioneel statuut en het soort arbeidsovereenkomst.