Perscommuniqué - Working paper 160

De Belgische ijzer- en staalnijverheid in de internationale context

Deze working paper stelt een analyse voor van de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan in de ijzer- en staalindustrie. Het eerste hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van de wereldmarkt voor staal, en schetst de uitdagingen waaraan de ondernemingen van de sector het hoofd moeten of moesten bieden. Die uitdagingen omvatten de Chinese expansie, de prijsstijgingen voor staal en grondstoffen, de fusie- en overnamebewegingen, de milieureglementeringen (in het bijzonder het Kyotoprotocol) evenals de gevolgen van de wereldwijde economische crisis. Het tweede hoofdstuk, van zijn kant, stelt een evaluatie voor van de economische impact van de ijzer- en staalindustrie in België, in termen van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en investeringen. Het omvat tevens een raming van de indirecte effecten van de sector, zowel in de voorafgaande als in de latere productiefases.