Perscommuniqué - Working Paper 153

Voorspellingen op basis van oordeelskracht en aan de hand van modellen

Deze paper ontwikkelt een eenvoudige en modelconsistente methode om voorspellingen die werden gegenereerd door structurele microgefundeerde modellen te combineren met voorspellingen van experten. De methode maakt het ook mogelijk om voorspellingen die steunen op het oordeel en het inzicht van een voorspellingsteam te interpreteren door de lens van een model. We illustreren de voorgestelde methodologie aan de hand van een voorspellingsoefening in reële tijd, gebruik makend van een eenvoudig neokeynesiaans dynamisch stochastisch algemeen evenwichtsmodel en voorspellingen afkomstig van de Survey of Professional Forecasters.