Perscommuniqué - Working Paper 152

Rent-sharing in verschillende onderhandelingsstelsels: resultaten afkomstig van gerelateerde werkgevers-werknemersgegevens

In vele Europese landen worden de lonen van de meeste werknemers bepaald in sectorale akkoorden. Daarnaast worden voor een aantal werknemers de centrale akkoorden aangevuld met bedrijfsspecifieke akkoorden. Het relatieve belang van bedrijfsspecifieke en sectorale akkoorden (met andere woorden de graad van centralisatie) vertoont echter grondige verschillen van bedrijfstak tot bedrijfstak. De auteurs van deze paper gebruiken unieke gerelateerde werkgevers-werknemersgegevens afkomstig van een in 2003 in België gehouden enquête om te onderzoeken hoe die onderhandelingskenmerken de mate van rent-sharing bepalen. Uit de resultaten blijkt dat er aanzienlijk meer rent-sharing is in gedecentraliseerde sectoren dan in gecentraliseerde bedrijfstakken, zelfs wanneer de endogeniteit van de winsten, de heterogeniteit onder de werknemers en de bedrijven en de verschillen van de eigenschappen van de onderhandelingsstelsels in acht worden genomen. Bovendien wordt rent-sharing in gecentraliseerde economieën enkel aangetroffen voor werknemers die onder een bedrijfsspecifiek akkoord vallen. Ten slotte wijzen de resultaten erop dat zowel bedrijfsspecifieke als sectorale onderhandelingen in gedecentraliseerde sectoren in dezelfde mate tot rent-sharing leiden.