Perscommuniqué - Working Paper 140

Exportbestemmingen en leren-door-exporteren: gegevens uit België

In deze paper worden de causale effecten van de export naar verschillende landen van bestemming onderzocht aan de hand van een uitgebreid gegevensbestand over Belgische industriële ondernemingen voor de periode van 1996 tot 2005.  Eerste resultaten tonen dat ondernemingen die uitvoeren naar meer ontwikkelde economieën, vóór ze op de exportmarkt komen, een hogere productiviteit vertonen dan niet-exporteurs en bedrijven die uitvoeren naar minder ontwikkelde landen. Bovendien lijken ze een hogere productiviteitsgroei te realiseren in de periode nadat ze op de markt zijn gekomen, wat er zou op wijzen dat ze leren door te exporteren. Wanneer matching-methodologie wordt toegepast om formeel te beoordelen welke causale effecten een deelname aan de exportmarkt heeft op de productiviteit, kan een dergelijke invloed echter niet worden aangetoond. Het productiviteitsvoordeel van bedrijven die exporteren naar ontwikkelde landen, blijkt dus uitsluitend het gevolg te zijn van zelfselectie.