Perscommuniqué - Working Paper 139

Exporteurs en kredietbeperkingen. Een benadering op het niveau van de bedrijven

Door het opstellen van een theoretisch model en het toe te passen op twee nieuwe gegevensreeksen, analyseert deze paper de interactie tussen kredietbeperkingen en exportgedrag. Het opstellen van een model van internationale handel met heterogene bedrijven waarin kredietbeperkingen voor de bedrijven zijn opgenomen levert verscheidene voorspellingen op voor de evenwichtsrelaties tussen productiviteit, kredietbeperkingen en uitvoer, die vervolgens getoetst worden aan de gegevens. De belangrijkste bevindingen van de paper zijn dat bedrijven een grotere kans hebben om te exporteren naarmate ze productiever zijn en met minder kredietbeperkingen moeten afrekenen. Kredietbeperkingen zijn eveneens belangrijk voor het bepalen van de extensieve, maar niet de intensieve handelsmarge met betrekking tot bestemmingen. Dit leidt tot een hiërarchie van de handel. Tot slot zal een appreciatie van de wisselkoers ervoor zorgen dat bestaande exporteurs hun uitvoer terugschroeven, dat potentiële exporteurs met kredietbeperkingen beginnen te exporteren en dat de minst productieve exporteurs zullen afhaken.