Perscommuniqué - Working Paper 135

Partiële prijseffecten van wisselkoersbewegingen: de rol van distributiediensten en variabele elasticiteit van de vraag

In deze paper wordt nagegaan welke mechanismen de druk op de prijzen ten gevolge van wisselkoersschommelingen kunnen temperen. Naast de nominale rigiditeiten die vaak worden gebruikt in starre-prijsmodellen, worden in de paper tegelijkertijd twee elementen ingevoerd die tot nu toe in de bestaande literatuur afzonderlijk werden beschouwd, namelijk een variabele elasticiteit van de vraag à la Kimball (1995) en distributiediensten in de vorm van niet-verhandelbare goederen zoals in Corsetti en Dedola (2005). De paper onderzoekt de respectieve rol van elk element en beoordeelt het kwantitatieve belang van die theoretische verklaringen voor de mate waarin de wisselkoersschommelingen doorwerken in een ruime waaier van prijzen alsook voor de reële wisselkoers en voor de handelsbalans. De segmentatie van nationale markten via distributiediensten en onvolkomen concurrentie met variabele mark-ups zijn belangrijk om de waargenomen stabiliteit van de invoerprijzen "aan de grens" te verantwoorden. Bijgevolg helpen die mechanismen de waargenomen stabiliteit verklaren van de invoerprijzen in lokale valuta met realistische looptijden van prijsovereenkomsten.