Perscommuniqué - Working Paper 133

Korte termijnvoorspellingen van het bbp aan de hand van grote maandelijkse datasets - Een evaluatie van de voorspellingskracht binnen een gesimuleerde real time omgeving

published in the Journal of Forecasting, Vol. 28(7), Nov. 2009, pp. 595-611

Deze paper beoordeelt verschillende modellen voor het maken van prognoses voor de korte termijn met betrekking tot de reële bbp-groei in tien Europese landen en het eurogebied als geheel. Pure kwartaalmodellen worden vergeleken met modellen die ontworpen zijn om publicaties van maandelijkse indicatoren te benutten voor de prognoses van de bbp-groei in het lopende kwartaal en in het volgende kwartaal. Onder de laatstgenoemde beschouwen wij compacte "bridge equations" en voorspellingsvergelijkingen waarin het overbruggen tussen maand- en kwartaalgegevens tot stand wordt gebracht door het uitvoeren van een regressie op factoren die uit grote maandelijkse datasets worden gelicht. De voorspellingsoefening wordt verricht in een gesimuleerde real-time omgeving, waarbij rekening gehouden wordt met de vertragingen waarmee de verschillende reeksen worden gepubliceerd. In het algemeen wordt geconcludeerd dat modellen welke maandgegevens hanteren het beter doen dan modellen die louter kwartaalgegevens benutten en onder de eerstgenoemde boeken factormodellen de beste resultaten.