Perscommuniqué - Working Paper 130

Banencreatie, banenverlies en deelname van de ondernemingen aan de internationale handel

Eén van de belangrijkste voorspellingen van de recente literatuur over de internationale handel op basis van heterogene ondernemingen heeft betrekking op de intra-industriële werkgelegenheidsverschuivingen van de ondernemingen die niet actief zijn op de internationale markten naar de ondernemingen die er wel op actief zijn.  Deze paper kwantificeert de omvang van deze verschuivingen aan de hand van een gegevensreeks met betrekking tot de Belgische industriële ondernemingen van 1998 tot 2004, die beschikken over informatie omtrent hun internationale handelsactiviteiten.  Uit de resultaten blijkt dat op de driecijferige industriële niveaus de verschuivingen inzake werkgelegenheid tussen de ondernemingen met een verschillende handelsstatus goed zijn voor 6 tot 30 procent van de totale werkgelegenheidsverschuivingen.  Dit effect is sterker voor de grote dan voor de kleine ondernemingen.