Perscommuniqué - Working Paper 125

Economisch belang van de vervoerslogistiek in België

Dit verslag is het resultaat van een eerste onderzoek naar het belang van de sector vervoerslogistiek in België. Aangezien de Belgische economie sterk dienstengericht is, kan die logistieke activiteit als een belangrijke bron van welvaart worden beschouwd. Voor de periode 2000  2005 wordt een overzicht van enkele ontwikkelingen per deelsector gegeven, waarbij de nadruk wordt gelegd op 2005. De kern van de analyse schenkt meer specifiek aandacht aan de veranderingen in de toegevoegde waarde, de werkgelegenheid, de investeringen en de financiële situatie in de betrokken ondernemingen. Daarnaast wordt een eerste raming voorgesteld voor 2006.