Perscommuniqué - Working Paper 121

Dynamische strategieën voor het plaatsen van orders met concurrentie tussen een dealer-market en een crossing network

We stellen een dynamisch microstructuurmodel voor, waarin een dealermarkt (DM) en een crossing network (CN) interageren. Achtereenvolgens optredende handelaars met verschillende waarderingen voor een actief maximaliseren hun winst ofwel door te verhandelen op een DM ofwel door een order te plaatsen met het oog op een (mogelijk) onzekere uitvoering via een CN. We ontwikkelen de analyse voor drie verschillende informatieve instellingen: transparantie, "volledige" ondoorzichtigheid van de hele orderstroom, en "gedeeltelijke" ondoorzichtigheid (met waarneembare DM-handelstransacties). Een belangrijk resultaat is dat de interactie van de handelssystemen systematische patronen in de orderstroom genereert voor wat de instellingen transparantie en gedeeltelijke ondoorzichtigheid betreft. De precieze aard van deze patronen is afhankelijk van de graad van transparantie binnen het CN. Hoewel ze ondubbelzinnig kunnen zijn bij een transparant CN, kunnen ze van richting veranderen als het CN ondoorzichtig is. Bij de drie informatieve instellingen stellen we bovendien vast dat een CN en een DM verschillende soorten handelaren aantrekken. Investeerders met een grote bereidheid tot handeldrijven vertonen vaker de neiging om een DM te verkiezen. De invoering van een CN naast een DM heeft tevens een invloed op de welvaart, aangezien zij de totale orderstroom vergroot door handelaren aan te trekken die anders geen orders zouden plaatsen ("ordercreatie"); daarnaast wordt ook handel weggeleid van de DM ("weggeleide handel"). We komen tot de conclusie dat het naast elkaar bestaan van een CN en een DM meer welvaart bij de handelaren produceert dan een DM alleen. Bovendien leiden transparantere markten ook tot een grotere welvaart bij de handelaren, maar kunnen ze de algemene welvaart verlagen.