Perscommuniqué - Working Paper 120

Toezicht op de procyclicaliteit veroorzaakt door de richtlijn inzake kapitaalvereisten: preliminaire concepten voor het ontwikkelen van een kader

Deze paper biedt een overzicht van de vragen die moeten behandeld worden om te bepalen of de toegenomen cyclicaliteit van de kapitaalvereisten de procyclicaliteit van het financiële stelsel zal versterken. Verscheidene centrale banken hebben hun bezorgdheid geuit over de potentiële kosten van de procyclicaliteit die zou kunnen gepaard gaan met het Basel II-kader, dat binnen de EU wordt geïmplementeerd via de Richtlijn inzake Kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive, CRD). De vorige kapitaalregels verplichten de banken om een minimumkapitaalbedrag voor elke lening aan te houden, los van de risico's die verbonden zijn aan de leningen. Het Basel II-kader / CRD heeft als doelstelling de kapitaalvereisten meer risicogevoelig te maken. Per definitie zullen de kapitaalvereisten volgens de CRD dus meer cyclisch zijn dan volgens de vorige regels. Dit roept twee vragen op. Ten eerste: maakt het iets uit of de reglementaire kapitaalvereisten sterker schommelen dan voordien, als het (kredietverlenings)gedrag van de banken wordt ingegeven door andere kapitaaloverwegingen (zoals bijvoorbeeld economisch kapitaal)? Ten tweede: als het inderdaad iets uitmaakt, wat zal dan de impact zijn op de conjunctuurcyclus?