Perscommuniqué - Working Paper 119

De determinanten van het parallelle verloop van de aandelen- en obligatierendementen

We onderzoeken de economische oorzaken van het parallelle verloop van de aandelen- en obligatierendementen en de tijdsvariatie ervan met behulp van een dynamisch factormodel. We identificeren de economische factoren met behulp van structurele en niet-structurele vector-autoregressieve modellen voor de onderliggende economische variabelen zoals de rentevoeten, de (verwachte) inflatie, de productiegroei en de dividenduitkeringen. We onderzoeken tevens de risicoaversie en de onzekerheid omtrent de inflatie en de productie als aanvullende potentiële factoren. Zelfs het meest geëigende economische factormodel verklaart slechts in beperkte mate de geobserveerde dynamiek in de correlaties van aandelen- en obligatierendementen. Alternatieve factoren, zoals maatstaven voor de liquiditeit verklaren mede de resterende correlaties die niet door de economische modellen worden opgenomen.