Perscommuniqué - Working Paper 118

De performantie van kredietwaardigheidsystemen bij de beoordeling van in monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem gebruikt onderpand

Het doel van deze paper is tweeledig: ten eerste trachten we de kredietwaardigheid van een single “A”-rating, zoals gepubliceerd door de belangrijkste internationale ratingbureaus, uit te drukken als risico van wanbetaling (probability of default) op jaarbasis. Hiervoor worden gegevens gebruikt uit de ratingoverzichten van Standard & Poor’s en Moody’s. De nadruk op de "A"-rating is niet toevallig, aangezien dit het niveau van kredietwaardigheid is waarbij het Eurosysteem financiële activa aanvaardt als beleenbaar onderpand voor zijn monetaire-beleidstransacties. Het tweede doel is een eenvoudige valideringsmaatstaf aan te bieden die kan helpen bij het opvolgen van de kwaliteit van de verschillende kredietbeoordelingssystemen die deelnemen aan de beoordeling van het onderliggende beleenbare onderpand voor de monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem. In tegenstelling tot de wijdverbreide betrouwbaarheidsintervalbenadering waarborgt ons voorstel, dat gebaseerd is op een interpretatie van p-waarden als frequenties, een convergentie naar een ex ante bepaalde waarde voor het risico van wanbetaling (probability of default, PD). Gezien de algemene kenmerken van het beschouwde probleem, gaan we ervan uit dat dit eenvoudige mechanisme ook kan worden toegepast in andere situaties.