Perscommuniqué - Working Paper 117

Kan overliquiditeit wijzen op een forse stijging van de activaprijzen?

Deze paper analyseert de relatie tussen de heersende liquiditeitsverhoudingen (zoals maatstaven voor geld, krediet en rente) en ontwikkelingen van de activaprijzen, vanuit het perspectief van de monetaire analyse. Na de identificatie van de periodes van aanhoudende overliquiditeit wordt onderzocht in welke omstandigheden de kans groter is dat deze periodes gevolgd worden door een forse stijging van de activaprijzen. De resultaten van een beschrijvende analyse van de ontwikkelingen van een aantal macro-economische en financiële variabelen suggereren dat wanneer periodes van aanhoudende overliquiditeit gepaard gaan met sterke economische activiteit, lage rente, hoge reële kredietgroei en geringe inflatie de kans groter is dat ze gevolgd worden door een boom van de activaprijzen. Deze conclusie wordt tevens bevestigd door een logit-analyse.