Perscommuniqué - Working Paper 112

Een beoordeling van de kloof tussen de werkelijke inflatie en de inflatieperceptie: komt de geloofwaardigheid van de HICP in het gedrang?

We stellen vast dat er sterke econometrische aanwijzingen zijn voor een breuk in de relatie tussen de gevoelsinflatie en de HICP-inflatie in het eurogebied, die is ontstaan door de invoering van de euromunten en -biljetten in januari 2002. De breuk is vrij homogeen bij particulieren met verschillende sociaaleconomische kenmerken. We vonden geen argumenten die de stelling ondersteunen dat de percepties systematisch worden gevormd door frequent aangekochte goederen. Een gelijkaardige breuk wordt vastgesteld wanneer de nationale CPI's in plaats van de HICP's als referentie worden gebruikt. Het feit dat door de eigenaars bewoonde huizen niet werden opgenomen in de HICP was verwaarloosbaar. De geloofwaardigheid van de HICP als zodanig is dus niet in het gedrang.