Perscommuniqué - Working Paper 108

Investeringsspecifieke technologieschokken en arbeidsmarktfricties

In dit onderzoek worden de effecten van investeringsspecifieke technologieschokken bestudeerd, gebruik makend van een conjunctuurmodel waarin sprake is van zoek- en matchingfricties en endogene banenvernietiging. De interactie die bestaat tussen de investeringen die benodigd zijn om de voordelen van investeringsspecifieke technologische schokken te kunnen benutten en de geleidelijke matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, leidt tot persistente, bultvormige reacties in de productie, het aantal vacatures en de werkloosheid. De endogene beslissing om banen te vernietigen leidt eveneens tot kleine, doch persistente endogene fluctuaties in de totale factorproductiviteit. Uit simulaties blijkt dat investeringsspecifieke technologieschokken als oorzaak van conjuncturele schommelingen, in vergelijking met het standaardmodel voor reële conjunctuurcycli, slechts een beperkte rol spelen.