Perscommuniqué - Vertrek van de heer Mathias Dewatripont, directeur van de Nationale Bank van België

Op 17 mei 2017 legt de heer Mathias Dewatripont zijn ambt van directeur van de Nationale Bank van België neer. Op zijn verzoek wordt zijn huidig mandaat, dat op die datum ten einde komt, niet hernieuwd.

Voor hij zijn loopbaan bij de Bank aanvatte, kon de heer Dewatripont reeds terugblikken op een indrukwekkende carrière in de academische wereld. De heer Dewatripont studeerde economische wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles, waar hij in 1982 licentiaat werd, met als specialisatie econometrie. Vier jaar later doctoreerde hij aan de universiteit van Harvard.

Vanaf 1985 vinden wij de heer Dewatripont terug in de ULB, waar hij onderzoeker, docent en ten slotte gewoon hoogleraar werd in 1994. Naast zijn onderwijsopdracht nam professor Dewatripont in de universiteit ook spoedig bestuursverantwoordelijkheden op zich.

Voor zijn wetenschappelijk werk werd de heer Dewatripont meermaals onderscheiden, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Naast zijn actieve deelname aan talrijke conferenties werd de heer Dewatripont ook in toenemende mate gevraagd als gastprofessor. Verscheidene gerenommeerde verenigingen die actief zijn in het economische vlak mochten een beroep doen op zijn deskundige medewerking.

De heer Dewatripont werd tot directeur van de Bank benoemd vanaf 18 mei 2011. In de voorgaande jaren had de heer Dewatripont opmerkelijke analyses gepubliceerd over de financiële stabiliteit. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij in de Bank bevoegd werd voor de dienst Prudentieel beleid en financiële stabiliteit.

De heer Dewatripont heeft een bijzonder hoogstaande bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het beleid van de Bank als prudentieel toezichthouder. In het bijzonder dient ook zijn alom gewaardeerde inzet te worden vermeld als lid van de Supervisory Board van de Europese Centrale Bank, voor de operationele uitwerking van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme.

Daarnaast vertegenwoordigde hij de Bank in diverse andere binnenlandse en buitenlandse instellingen en comités. Zo was hij onder meer lid van de Hoge Raad van Financiën, lid van de Raad van bestuur van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, plaatsvervangend bestuurder van de Bank voor Internationale Betalingen en lid van het Basel Committee on Banking Supervision.

Van 1 juni 2014 tot 10 maart 2015 voerde hij ook de titel van Vicegouverneur. Hij werd door de Koning gemachtigd om de titel van Erevicegouverneur te dragen met ingang van 11 maart 2015.

Wij zijn hem ten zeerste erkentelijk voor de uitmuntende diensten die hij bewezen heeft, zowel aan de Bank als aan de talrijke instellingen die een beroep mochten doen op zijn hoge intellectuele kwaliteiten en zijn steeds constructieve en loyale medewerking.