Perscommuniqué - Recente internationale tendensen op het vlak van de vennootschapsbelasting: meer concurrentie of meer convergentie?

De internationale omgeving rond de vennootschapsbelasting is volop in beweging. Zo zijn er de afgelopen jaren onder impuls van de OESO en met de steun van de G20 diverse maatregelen genomen om te verhinderen dat de heffingsbasis van de vennootschapsbelasting zou worden uitgehold en dat de winsten om louter fiscale overwegingen zouden worden verschoven.

Tevens hebben sommige Europese landen hun tarieven in het vlak van de vennootschapsbelasting recentelijk verlaagd of zijn ze van plan dat te doen. Ook de Verenigde Staten hebben besloten om in het kader van een ingrijpende hervorming van de vennootschapsbelasting het heffingstarief te verlagen, waardoor ook de belastingconcurrentie binnen Europa wordt verscherpt. Op die manier lijkt de tendens van dalende tarieven inzake de vennootschapsbelasting te hebben hervat, nadat ze na de financiële en economische crisis tot stilstand was gekomen.

Gelet op de gewijzigde internationale omgeving verdiende het aanbeveling de Belgische vennootschapsbelasting te hervormen. Dat gebeurde krachtens de wet van 25 december 2017. Daarbij werd het nominaal heffingstarief verlaagd en de belastbare basis verbreed. Een té grote afwijking tussen het tarief in België en dat in de andere EU-lidstaten zou België immers veel minder aantrekkelijk kunnen maken als vestigingsplaats voor de activiteiten van multinationale ondernemingen.

Tevens is een verdere Europese coördinatie in het vlak van de vennootschapsbelasting wenselijk, zulks in lijn met de bevindingen van de optimalebelastingtheorie. De EC is van plan om in de EU een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag in te voeren, maar ook afspraken over minimale tarieven zouden zinvol zijn.

Tot die conclusies komt de Nationale Bank van België in een artikel dat zopas in het Economisch Tijdschrift is verschenen. Ze sluiten aan bij de door de Bank op 6 december 2017 gepubliceerde studie over de budgettaire en macro-economische aspecten van de hervorming van de vennootschapsbelasting in België.