Perscommuniqué - Rapport over asset management en schaduwbankieren

De FSMA en de NBB hebben een gezamenlijk rapport opgesteld over asset management en schaduwbankieren in België.

De FSMA en de NBB schreven hun rapport op verzoek van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en de High Level Expert Group over de toekomst van de Belgische financiële sector. Gelijkaardige oefeningen vonden plaats in andere landen en op internationaal niveau.

Het rapport houdt verband met de evolutie naar een meer markt georiënteerd financieel systeem, waarin financiële bemiddeling buiten de banksector plaats vindt. Deze wijze van financiering biedt een alternatief voor het ophalen van geld bij banken en helpt de reële economie te ondersteunen. Maar ze kan - net zoals de activiteiten van ondernemingen onder prudentieel toezicht - ook aanleiding geven tot systemische risico’s.

Financiering via markten kan verscheidene vormen aannemen. Op vraag van de High Level Expert Group focust dit rapport op asset management en schaduwbankieren. De expertengroep had aanbevolen om de risico’s verbonden aan deze activiteiten en hun verwevenheid met andere sectoren beter op te volgen.

De FSMA en de NBB berekenden op basis van de gehanteerde definitie van de Financial Stability Board de omvang van de activiteiten op het vlak van schaduwbankieren in België. De totale financiële activa in deze categorie bedroegen eind vorig jaar 128 miljard euro. Deze activa bestaan hoofdzakelijk uit geldmarktfondsen en beleggingsfondsen die niet kwalificeren als aandelenfondsen. De grote meerderheid van deze fondsen vallen onder toezicht van de Belgische autoriteiten.

In de huidige stand van zaken werden geen wezenlijke systemische risico’s geïdentificeerd die geassocieerd worden met asset management en schaduwbankieren. De ontwikkelingen in beide activiteiten en de verbanden met de andere sectoren van de economie moeten wel nauwlettend in de gaten worden gehouden, inclusief mogelijke reputatierisico’s bij financiële dienstengroepen (het zogenaamde ‘step-in’ risico).

De FSMA en de NBB vinden van groot belang dat ontbrekende data over asset management en schaduwbankieren worden verzameld. Ze bevelen aan om schaduwbankieren in België periodiek te monitoren en de internationale ontwikkelingen ter zake verder op te volgen. Het verminderen van de liquiditeitsrisico’s van Belgische beleggingsfondsen en het verkleinen van de verwevenheid van asset management en schaduwbankieren met andere sectoren zijn andere belangrijke aanbevelingen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt verklaart het volgende over het rapport: ‘’Het is voor het eerst dat in ons land een volledig beeld van schaduwbankieren en asset management wordt opgemaakt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan één van de aanbevelingen van de High Level Expert Group on the Future of the Belgian Financial Sector. De uitstekende samenwerking tussen NBB en FSMA stelt hen in staat om de risico’s in ons land te monitoren en de financiële stabiliteit te vrijwaren.’’

Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank: "Belangrijk is dat we door deze studie een zicht krijgen op de relaties en interacties tussen schaduwbankieren en de bancaire en verzekeringssector, hetgeen ons in staat stelt de risico’s beter te kunnen detecteren en op te volgen.’’

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA: "De FSMA en de NBB hebben, mede op basis van de vaststellingen in dit verslag, de wijze van rapportering door beleggingsfondsen in België verder verfijnd, waardoor we als toezichthouders risico’s beter kunnen inschatten."

Brussel, 2 oktober 2017

Perscontact

Jim Lannoo
Woordvoerder

Guy Robberecht
Press Officer

Ferry Comhair
Woordvoerder

T direct

+ 32 2 220 57 06

+ 32 2 221 46 28

+ 32 2 574 80 00

E-mail

Press@fsma.be

Pressoffice@nbb.be

Ferry.Comhair@kcfin.be