Perscommuniqué - Questra Holdings, Questra World en Atlantic Global Asset Management

De Nationale Bank heeft kennis genomen van het verkeerdelijk publiek gebruik van de naam van één van haar medewerkers door de vennootschappen Questra Holdings, Questra World en Atlantic Global Asset Management.

De FSMA heeft in verschillende waarschuwingen dd. 23 september 2016, 27 april 2017 en 18 juli 2017 het publiek gewaarschuwd voor de activiteiten van deze vennootschappen met de mededeling dat deze vennootschappen geen vergunning hebben als beleggingsonderneming of kredietinstelling en derhalve geen bank- of beleggingsdiensten in of vanuit België mogen verstrekken. Bovendien zou het volgens de informatie waarover de FSMA beschikt kunnen gaan om frauduleuze activiteiten, meer bepaald om "boiler room"-fraude.

De diensten van de Nationale Bank werden recentelijk gecontacteerd door personen die vroegen of Atlantic Global Asset Management een ‘FinTech licentie’ heeft aangevraagd. De betrokken medewerker heeft in zijn antwoord aan deze personen verwezen naar eerder vermelde waarschuwing van de FSMA en verduidelijkt dat de Bank geen informatie uitwisselt omtrent individuele ondernemingen.

De Nationale Bank neemt nu kennis van het feit dat Atlantic Global Asset Management ondertussen onder andere op haar website stelt dat de betrokken medewerker heeft bevestigd dat de vennootschap een licentieaanvraag lopende heeft bij de Nationale Bank.

De Nationale Bank wenst het publiek te informeren van het feit dat de vennootschappen Questra Holdings, Questra World en Atlantic Global Asset Management geen licentieaanvraag lopende hebben en dat zij dit nooit hebben gehad. Daarbovenop bestaat een licentie als ‘FinTech’ onderneming niet. De beweringen van Atlantic Global Asset Management dienaangaande zijn dan ook niet correct.