Perscommuniqué - Publicatie van het Macroprudentieel verslag en het Financial Stability Report

Voor het zestiende opeenvolgende jaar publiceert de Nationale Bank van België haar Financial Stability Report.

De publicatie bestaat uit drie grote delen: een verslag met betrekking tot de bevoegdheden van de Bank op het vlak van macroprudentieel toezicht, het Overview-artikel, dat een overzicht verschaft van de belangrijkste determinanten van de stabiliteit van het Belgische financiële stelsel, en één thematisch artikel.

Het Macroprudentieel verslag dat vandaag wordt gepubliceerd, is het derde verslag van de Bank in haar hoedanigheid van Macroprudentiële autoriteit. In het eerste deel worden de belangrijkste risicofactoren besproken die tijdens het verslagjaar werden geïdentificeerd, alsook hun impact op de financiële sector en de acties die werden ondernomen. In het tweede deel komen de door de Bank genomen macroprudentiële maatregelen aan bod.

Het terugkerend Overview-artikel van deze publicatie onderzoekt de belangrijkste determinanten van de financiële stabiliteit in België en analyseert recente ontwikkelingen in de Belgische bank- en verzekeringssector.

Het derde deel van de Financial Stability Report bevat één thematisch artikel dat het volgende onderwerp behandelt: "Tien jaar na de financiële crisis: hervormingen van de regelgeving en de Belgische banksector".