Perscommuniqué - 'Het geld van de Belgen. Een panoramische kijk.' 11 oktober 2017

10e seminarie van de Nationale Bank voor leerkrachten economie uit het secundair onderwijs :
 

'Het geld van de Belgen. Een panoramische kijk.' 11 oktober 2017

Inleiding door gouverneur Jan Smets
 

Reeds 10 jaar houdt de Nationale Bank jaarlijks een seminarie over macro-economische thema's voor leerkrachten economie uit het secundair onderwijs. In het seminarie van dit jaar, dat op 11 oktober plaatsvindt, komen tal van standpunten aan bod over een onderwerp dat niemand onverschillig zou mogen laten: 'Het geld van de Belgen'.

Hoe verdienen de Belgen vandaag hun geld? Waaraan geven ze het uit? Zijn ze nog altijd de Europese spaarkampioenen? Hoe zijn hun spaarmiddelen samengesteld? Wat is er in de loop der jaren veranderd? Welke rol speelt de demografische factor? Welke impact had het loonmatigingsbeleid op ons inkomen? En de lage rentestand? Hoe is de rijkdom verdeeld en waaruit bestaat dat vermogen?

Via het Eurosysteem draagt de Nationale Bank bij aan de verdediging van de koopkracht van de euro ... Maar hoe verdedigt ze ons geld als regulator? Haar aanbevelingen voor hypothecaire kredieten leidden tot tandengeknars: wat was precies de boodschap van de Bank, en waarom?

Al die vragen zullen worden geanalyseerd en besproken door economen en statistici van de Bank. Zij zullen daarbij een multidisciplinaire aanpak hanteren om verschillende standpunten aan bod te laten komen en stevig onderbouwde conclusies voor te stellen. De deelnemers zullen ook een stem in het kapittel hebben in twee, naar wij hopen, stimulerende vragenrondes.

Sinds 2008 weten de seminaries voor leerkrachten elk jaar bijna 500 leraars - vooral in economie - te bekoren uit de drie gemeenschappen van het land. Al die jaren boden ze de gelegenheid dieper in te gaan op grote economische thema's waarvoor de centrale bank over een erkende expertise beschikt: arbeidsmarkt, macro- en micro-economische statistieken, monetair beleid, financiële stabiliteit, …
Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van het seminarie wordt de openingsspeech verzorgd door gouverneur Jan Smets.

Zoals elk jaar zal dit gratis seminarie plaatsvinden in het auditorium van de Nationale Bank in Brussel.

Informatie en inschrijvingen: http://www.nbbmuseum.be/nl/teachers/seminars/seminar2017. (www.nbbmuseum.be > lerarenkamer > seminaries voor leraars).            
Informatie: symposium@nbb.be