Perscommuniqué - Engagementsverklaring inzake de Wereldwijde Gedragscode voor de Valutamarkt

Alle centrale banken van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) [1] zetten zich sterk in om de naleving van de Wereldwijde Gedragscode voor de Valutamarkt (de ‘Code’) te ondersteunen en te bevorderen. Vandaag onderschreven 15 centrale banken van het ESCB, waaronder de Nationale Bank van België, gelijktijdig de aan de Code gehechte engagementsverklaring [2]. De overige centrale banken van het ESCB zullen dat voorbeeld volgen in 2018. Door de engagementsverklaring te onderschrijven, tonen deze centrale banken van het ESCB dat ze zich ertoe verbinden de beginselen van de Code na te leven wanneer ze optreden als valutamarktdeelnemer, en ervoor te zorgen dat hun interne praktijken en processen in overeenstemming zijn met de beginselen van de Code. Met deze engagementsverklaring benadrukken ze dat de beginselen van de Code belangrijk zijn om de integriteit en de effectieve werking van de wholesale valutamarkt te bevorderen. Om uiteindelijk de doelstelling van de Code te bereiken, moedigen de centrale banken van het ESCB ook alle andere valutamarktdeelnemers aan ze na te leven.

De volgende centrale banken van het ESCB onderschrijven de engagementsverklaring vandaag: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Central Bank of Ireland, Banca d’Italia, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank en de Europese Centrale Bank.

 

 

 

[1] Toelichting: Het ESCB omvat de ECB en de nationale centrale banken (NCB’s) van alle lidstaten van de EU, ongeacht of ze al dan niet de euro hebben ingevoerd.

[2] Engagementsverklaring van de Nationale Bank van België