Persbericht - Aanstelling van de heer Tim Hermans als Secretaris van de Nationale Bank van België

In zijn zitting van woensdag 25 januari 2017 heeft de Regentenraad de heer Directeur Tim Hermans aangesteld als statutair Secretaris van de Nationale Bank van België met ingang van 1 februari 2017.

De heer Tim Hermans volgt in deze functie de heer Luc Dufresne op, die op 31 januari 2017 met pensioen gaat. Uit erkentelijkheid voor de uitstekende diensten die hij de Bank heeft bewezen, werd de heer Dufresne door de Regentenraad gemachtigd de titel van Eresecretaris te voeren.