Oorlog in Oekraïne: update van de macro-economische vooruitzichten voor de Belgische economie

Door de impact van de oorlog in Oekraïne moeten we onze vooruitzichten voor de economie en de begroting aanpassen. Zo verwachten we nu dat de economie tijdelijk sterk vertraagt, vooral omdat de lagere koopkrachtgroei en de onzekerheid de consumenten de vinger meer op de knip doet houden. Voor 2022 gaan we nu uit van een groei van 2,4%. Door de verder toegenomen spanningen op de internationale energiemarkten ebt de heel hoge inflatie ook trager dan voorzien weg: eind dit jaar zou ze nog boven 5% liggen en voor het hele jaar komen we nu gemiddeld op 7,4 % uit. Toch wijzen ook de huidige prognoses niet op een langdurige loon-prijsspiraal: de inflatoire druk valt terug in de twee volgende jaren. Het begrotingstekort zou in 2022 4,4 % bbp bedragen maar loopt wat verder op tegen 2024.

War in Ukraine: updated macroeconomic projections for Belgium