Online gokspelen: wekelijkse maximumlimiet daalt naar 200 euro per week

Om online gokverslaving aan banden te leggen, werd vanaf 20 oktober 2022 de wekelijkse speellimiet in ons land verlaagd van 500 naar maximaal 200 euro per account. Indien spelers toch een hogere limiet wensen, moeten ze een aanvraag indienen bij de Kansspelcommissie. Het is dus niet mogelijk om, als speler, rechtstreeks de CKP te contacteren om de eigen speellimiet te verhogen.

Tot op heden gold in België een hogere en globale speellimiet van 500 euro per week voor online gokspelen. Een recent goedgekeurd KB van 19 juni 2022 verlaagt deze weeklimiet vanaf het najaar van 2022 naar 200 euro.

Rol Kansspelcommissie

Spelers die toch een hogere maximumlimiet wensen, dienen een aanvraag in te dienen bij de Kansspelcommissie. Vervolgens zal deze commissie, binnen de drie werkdagen, controleren of de speler gekend is als wanbetaler in het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). Wanneer de speler niet als wanbetaler in de CKP geregistreerd staat, krijgt de speler de toelating om zijn speellimiet te verhogen naar een bedrag naar keuze.

Opgelet: het is dus niet mogelijk om, als speler, rechtstreeks de CKP te contacteren om de eigen speellimiet te verhogen. Elke aanvraag moet steeds gericht worden aan de Kansspelcommissie, die van de wetgever als enige de opdracht kreeg om eventuele uitzonderingen toe te staan.

Meest kwetsbaren

Deze lagere speellimiet van 200 euro per week moet vooral de meest kwetsbare spelers tegen zichzelf beschermen. Onderzoek wijst uit dat tot 180.000 landgenoten kampen met een gokstoornis, van wie zo'n 50.000 Belgen ernstig verslaafd zouden zijn.