Notulen van de gewone algemene vergadering van de Nationale Bank van België

Gereglementeerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 29 mei 2017 om 14 uur.

Vanaf vandaag, 29 mei 2017 om 14 uur, kunnen de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op maandag 15 mei 2017, geconsulteerd worden op de website van de Nationale Bank van België: www.nbb.be.