Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België van 17 mei 2021

Gereglementeerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 1 juni 2021 om 14 uur

Vanaf vandaag, 1 juni 2021 om 14 uur, kunnen de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op maandag 17 mei 2021, geconsulteerd worden op de website van de Nationale Bank van België: Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2021