Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België van 15 mei 2023

Gereglementeerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 26 mei 2023.

Vanaf vandaag, 26 mei 2023, kunnen de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op maandag 15 mei 2023, geconsulteerd worden op de website van de Nationale Bank van België: Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2023 | nbb.be.