Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België van 16 mei 2022

Gereglementeerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 30 mei 2022 om 14 uur.

Vanaf vandaag, 30 mei 2022 om 14 uur, kunnen de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op maandag 16 mei 2022, geconsulteerd worden op de website van de Nationale Bank van België: Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 mei 2022.