Nieuwe statistieken over aangehouden en uitgegeven effecten

De Europese Centrale Bank zal voortaan nieuwe statistieken publiceren over de uitgifte en het bezit van effecten. De Nationale Bank van België neemt aan dit project deel, naast de andere centrale banken van het Europees Stelsel van Centrale Banken.

Het is nu mogelijk op de website van de ECB tal van aanvullende gegevens te raadplegen. Zo worden in de rubriek ‘Data Warehouse’ nieuwe CSEC-reeksen ter beschikking gesteld. Die vormen het eerste product met een volledig geharmoniseerde en transparante opstellingsmethode, net als met een uniforme kwaliteitscontrole en eenzelfde productieplatform in alle 27 centrale banken van het Europees Stelsel van Centrale Banken.

In diezelfde afdeling zal een ruimere toegang worden verleend tot de statistische SHSS-gegevens (over het bezit van effecten), die vroeger vertrouwelijk waren.

De website van de ECB zal ook factsheets aanbieden met methodologische toelichtingen bij die reeksen, en de links hiervan naar andere bestaande statistieken. De volledig bijgewerkte handleidingen over het opstellen van de CSEC-reeksen zijn ook raadpleegbaar.

Alle informatie over de statistieken wordt opgenomen en bijgewerkt op de webpagina over effecten met als titel ‘Financial markets and interest rates’.