Nieuwe “Fit & Proper”-formulieren

In het verlengde van de publicatie op 20 december 2022 van het nieuwe Fit & Proper-handboek van de Nationale Bank van België (“de Bank”) en mededeling NBB_2021_04 over de digitalisatie van het “Fit & Proper”-proces, deelt de Bank de financiële instellingen mee dat nieuwe “Fit & Proper”-formulieren beschikbaar zullen zijn op het OneGate-portaal van de Bank vanaf 31 maart 2023:

  • Een formulier “New Appointment Insurance”, dat van toepassing is op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die onder het toezicht van de Bank staan; en
  • Nieuwe formulieren “New Elements” die van toepassing zijn op alle instellingen die onder het prudentieel toezicht van de Bank staan en die zijn onderdeeld in drie: (i) een algemeen formulier "New elements” voor alle gevallen van nieuwe elementen behalve de uitoefening van een nieuwe externe functie, (ii) een formulier "New elements – New external function " om de Bank in kennis te stellen van de uitoefening van een nieuwe externe functie en (iii) een formulier "New elements - Update external function" om de Bank in kennis te stellen van een belangrijke wijziging van een externe functie.

Vanaf 31 maart 2023 moeten de betrokken instellingen deze nieuwe formulieren invullen. De gedigitaliseerde formulieren zullen beschikbaar zijn op de NBB FAP Portal vanaf 31 maart 2023.

Een pdf-versie van de formulieren kan echter nu reeds worden geraadpleegd op de volgende webpagina: Mededeling NBB_2022_34 / Actualisering van het “fit & proper”-handboek

Een mededeling over de vervanging van het eManex-platform zal later plaatsvinden.