Nieuwe aanbevelingen van de NBB inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT)

In haar mededeling NBB 2018_04 van 8 februari 2018 heeft de Nationale Bank van België (NBB) de financiële instellingen ervan op de hoogte gebracht dat zij op haar website een rubriek heeft gecreëerd die gewijd is aan de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (de "AML-site" genoemd). Het doel van deze AML-site is om alle wettelijke en reglementaire teksten met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme samen te brengen en aan te vullen met toelichtingen en aanbevelingen van de NBB op dit gebied. 

Verschillende reeksen aanbevelingen werden in mei en september 2018 op de AML-site gepubliceerd. In aansluiting hierop deelt de NBB u mee dat zij op 29 november 2018, na raadpleging van de representatieve verenigingen van de betrokken sectoren, een nieuwe reeks toelichtingen en aanbevelingen gepubliceerd heeft op de AML-site. 

Deze toelichtingen en aanbevelingen hebben betrekking op bepaalde operationele verplichtingen van de financiële instellingen overeenkomstig de wet van 18 september 2017 en, meer specifiek, op de volgende onderwerpen:

 1. Anonieme of genummerde rekeningen en overeenkomsten
 2. Te identificeren personen
 3. Tijdstip van de identificatie en de identiteitsverificatie
 4. Niet-nakoming van de verplichting tot identificatie en identiteitsverificatie
 5. Identiteitsverificatie tijdens de zakelijke relatie en tenuitvoerlegging van andere maatregelen dan de beëindiging van een zakelijke relatie
 6. Derde landen met een hoog risico
 7. Staten zonder of met een lage belasting
 8. Correspondentrelaties
 9. Geldovermakingen
 10. Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden
 11. Nakoming van verplichtingen door derden
 12. Externe whistleblowing

Bij deze gelegenheid werden ook verschillende aanpassingen gemaakt van andere pagina’s van de AML-site. Voor meer informatie wordt verwezen naar de AML-site, die een overzicht van zijn opeenvolgende versies bevat.